หจก.เอ็มพีพี ยูนิตี้โปรดักส์

 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  30/46   ซอย S 1/6  หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย

Email : mpp.unityproducts@gmail.com

Tel : 034-452-064-5

fax : 034-452066