สาร VOCs คืออะไร? ทำความรู้จัก VOCs


 

 

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากสารระเหยที่เป็นพิษในอากาศหรือ ที่เรียกว่า vOCs (Volatile Organic Compounds) VOCs (วีโอซี) คือ สารประกอบอินทรีย์ระเหย หรือสารประกอบอินทรีย์ระเทยง่ายสารพวกนี้ในอุณฑภูมิปกติ โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นฉุนระเหยได้ง่าย ไวไฟ ปะปนในอากาศ น้ำดื่มเครื่องดื่ม อาหาร สีทาบ้าน,ควันบุหรี่, กาว, น้ำยาย้อมผม, ไอน้ำมัน มีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาร VOCs ที่พบในสิทาอาคาร

สาร VOCs จะอยู่ในส่วนประกอบของสีน้ำทาอาคาร ที่อยู่ในส่วนประกอบของสารปรุงแต่งที่มีอยู่ในเนื้อสีเมื่อ อยู่ในอุณหภูมิสูงสาร VOCร จะระเยและสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งในอากาศ, ดิน, น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินพิษร้ายจากสาร VOCs สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทั้งทางผิวหนังทางปากและจากการสูดดมมีผลเสียต่อสุขภาพทำให้ป่วยเป็น โรคทางเดินหายใจ ทำให้อ่อนเพลีย ทำลายระบบประสาทถ้าได้รับสารเปีน ระยะเวลานานๆ อาจจะก่อให้เกิดมะเร็ง หรือ อวัยวะภายในถูกทำลายได้

 

มาตรฐานของสารระเหย VOCร ของประเทศไทยและต่างประเทศ ประเทศมาตรฐาน องค์กรค่า V0Cs ที่กำหนดในผลิตภัณฑ์สีทาอาคารไทย


Green Lableด้าน ต่ำกว่า40 กรัมต่อลิตร เงา ต่ำกว่า 100 กรัมต่อลิตร สิงคโปร์ Green Markด้าน ต่ำกว่า 40 กรัมต่อลิตรไม่ด้าน ต่ำกว่า 100 กรัมต่อลิตรจีน China Environmental Labelingภายใน ต่ำกว่า 100 กรัมต่อลิตร ภายนอก ต่ำกว่า 200 กรัมต่อลิตรออสเตรเลีย Environmental Choiceด้าน ภายใน ต่ำกว่า 5 กรัมต่อลิตร ด้าน ภายนอก ต่ำกว่า 10 กรัมต่อลิตร ด้าน ภายใน ต่ำกว่า 5 กรัมต่อลิตร ด้าน ภายนอก ต่ำกว่า 10 กรัมต่อลิตร เกาหลี Korea Eco-Labelด้าน ต่ำกว่า 40 กรัมต่อลิตร เงา ต่ำกว่า 100 กรัมต่อลิตร ญี่ปุ่น Ecomarkต่ำกว่า 50 กรัมต่อลิตร อมริกา Greenseaภายใน ต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อลิตร ภายนอก ต่ำกว่า 100 กรัมต่อลิตร สทภาพยุโรป Eu flowerต่ำกว่า 0.03 กรัมต่อลิตร

ดังนั้น ค่า VOCs จึงถือเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศพัฒนาแล้ว อ าทิประเทศในยุโรป

อมมริกา ออสเตเรียและญี่ปุ่น ถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการวัดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรีน